Zumba

zumba-banner-podstrona

Chcesz sprbowa? czego? nowego, a zarazem ekscytuj?cego? Dobrze si? bawi?, a przy okazji spali? mnstwo kalorii i wyrze?bi? sylwetk?? Na?adowa? si? pozytywn? energi? na ka?dy dzie??

Zumba jest idealnym wyborem!

Je?li znasz Zumb? to ju? wiesz, ?e to niezwyk?a fuzja aerobiku i ta?ca inspirowana latynoskimi rytmami. Je?li jeszcze nie mia?a?/?e? okazji sprbowa? nie tra? czasu !

Zumba to przede wszystkim dobra zabawa. Nie b?dziesz si? czu? jak na klasycznej lekcji aerobiku, a rezultaty tych zaj?? Ci? zaskocz?. Spalisz mnstwo kalorii, Twoje cia?o ?adnie si? wyrze?bi i uj?drni, a to wszystko bez le?enia na macie i robienia brzuszkw .


?atwa do opanowania choreografia charakteryzuje si? p?ynno?ci? ruchw po??czon? z szybkimi drobnymi krokami oraz zmys?owo?ci? i swobod?.

Zumba ??czy ze sob? aerobik, trening oporowy i interwa?owy, a pobudzaj?ca do ?ycia muzyka naprzemiennie o r?nej intensywno?ci doskonale poprawia kondycj?.

W Zumbie wykorzystywana jest muzyka taka, jak; merengue, salsa, cumbia, reggaeton, flamenco, samba, taniec brzucha, cha-cha, rumba, twist i wiele innych.

Charakterystyczne dla zaj?? Zumby jest rwnie? to, ?e im wi?cej wk?adamy w nie wysi?ku tym paradoksalnie mamy wi?cej energii i ch?ci do ?ycia. ??czy ona przyjemne z po?ytecznym bo ucz?szczaj?c na ni? kszta?tujemy sylwetk? i jednocze?nie ?wietnie si? bawimy.

Na jednej godzinie zaj?? mo?esz spali? nawet 600 kcal to ?wietny wynik!!! 

ZUMBA POZYTYWNIE UZALE?NIA DO??CZ DO NAS !